ITCG gaat samen met Data eXcellence

Het is bijna twintig jaar geleden dat wij met ITCG zijn gestart. Al die jaren hebben wij mogen werken met leuke, grappige, praktisch ingestelde, getalenteerde, gemotiveerde, handen-uit-de-mouwen-stekende collega’s met passie voor data.

In de beginjaren lag ons focus op data-integratie. Dat bleek een breed begrip en vertaalde zich uiteindelijk in het uitvoeren van projecten op het gebied van data-analyse, data kwaliteit, datawarehousing, data-conversie, datamigratie, testdata-management etc. Daarnaast waren we ook nog eens druk met het ontwikkelden van eigen tooling om al die activiteiten mee te ondersteunen. Over focus gesproken!

Enige jaren geleden hebben we de toolontwikkeling afgestoten, om ons binnen ITCG volledig te kunnen focussen op dienstverlening rond de hiervoor genoemde activiteiten.

We werden steeds vaker betrokken bij datamigratie-trajecten, met resultaten waar onze klanten blij van werden. En wij werden daar zelf ook blij van. En dan niet alleen van de resultaten, maar ook van de trajecten die daaraan voorafgaan. Zo blij, dat we besloten om ons enkel nog op de uitvoering van datamigraties te focussen.

Tijdens één van die datamigratie-trajecten werden we onderwerp van een audit die werd uitgevoerd door Data eXcellence, een andere specialist in datamigraties.  Door die audit ontstond er wederzijdse professionele interesse in elkaars organisaties. We gingen kennis uitwisselen over onze organisaties. Hoe we dingen doen en wat ons drijft. Op het persoonlijke vlak klikte het meteen. Het duurde niet lang voor we gezamenlijk projecten gingen aanbieden. En als een opdracht ons een keer niet werd gegund (wat natuurlijk jammer was), dan hadden we samen toch wel weer prettig aan een aanbieding gewerkt. Wat een heerlijk positieve instelling van beide kanten.

Dat ‘prettige’ kenmerkt vanaf de eerste kennismaking de onderlinge relatie tussen ITCG en Data eXcellence. Zo nu en dan werd er over en weer gehint op een fusie of een overname. Dat begon als grap, maar later volgde op zo’n hint ook wel eens een hardop uitgesproken gedachte van ‘even serieus, stel nou dat we dat echt zouden doen?’. Vorig jaar zijn we daar gewoon eens voor gaan zitten. Voeten op tafel leggend en ideeën op een white board schrijvend. De voors, de tegens, de overeenkomsten en de tegenstellingen. Daar kwam natuurlijk uit wat we al lang wisten – weinig tegens en tegenstellingen en veel voors en overeenkomsten.

Eind vorig jaar zijn we bij elkaar gaan zitten om een plan uit te werken voor het samenbrengen van de twee organisaties. In de uitvoering van dit plan is op 20 februari jongstleden een hele belangrijke stap gezet, met de overname van de aandelen van ITCG door eXcellence Group. Daarmee is ITCG een zusterorganisatie van Data eXcellence is geworden.

Na bijna twintig jaar met heel veel plezier aan, bij en voor ITCG te hebben gewerkt, hebben wij ITCG overgedragen aan eXcellence Group. Wij zijn er trots op dat ITCG met haar mensen, gedachtegoed en middelen onderdeel gaat uitmaken van een organisatie die in Nederland en daarbuiten een norm zet voor hoe je succesvol datamigraties uitvoert.

Wij wensen de nieuwe organisatie heel erg veel succes!

Harald Kikkers & Hilbrand Kikkers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *