Over UMCG

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG of UMC Groningen) is het samenwerkingsverband dat op 13 januari 2005 is ontstaan tussen het voormalige Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) en de faculteit der Medische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.  De drie kerntaken zijn gezondheidszorg, onderwijs en onderzoek en daarmee is  het UMCG   verantwoordelijk voor patiëntenzorg,  het onderzoek- en onderwijsbeleid.

De migratie

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)  implementeerde een nieuw EPD: Een zeer complexe en uitdagende operatie waarbij diverse systemen worden vervangen door een nieuwe suite. Een belangrijk onderdeel van deze implementatie is de datamigratie van oude systemen naar de nieuwe suite. Opdrachtgever namens UMCG: “Een zorgvuldig uitgevoerde datamigratie is in dit geval uiterst noodzakelijk. Belangrijke succesfactor hiervoor is de beschikbaarheid van een betrouwbare en specialistische partner”.

Het UMCG heeft ITCG gekozen als partner voor het uitvoeren van de datamigratie. ITCG levert de specialistische ondersteuning voor het ontsluiten van de bronnen, het meten van datakwaliteit en het integreren en formatteren van de data. Daarnaast heeft het UMCG gekozen voor ITCG's Datamigration workbench als platform voor het uitvoeren van deze datamigratie.

EPD-suite

Electronische patiëntendossiers

Meerdere Migraties

Meerdere bronnen naar één EPD-Suite

DMW

ITCG's eigen migratie tooling

UMCG over ITCG

“Het gebruik van ITCG's Data Migration Workbench stelt ons in staat om de data uit het complexe landschap van bronsystemen op een uniforme wijze te integreren en in het juiste formaat aan te leveren aan het doelsysteem. DMW biedt uitstekende faciliteiten om dit proces op een gecontroleerde manier uit te voeren. Daarnaast is de betrokkenheid en de specialistische kennis van ITCG van grote toegevoegde waarde voor het gehele project!”.

Meer weten?